Inicijativom da se mladima već sa 16 godina omogući da glasaju, želimo da reagujemo na dvostruki problem u Srbiji: da skrenemo pažnju na pitanje apstinencije mladih u izbornom procesu i zanemarivanje interesa mladih u programima i kampanjama političkih stranaka. Ovakva promena stvorila bi kod mladih osećaj da je njihov glas važan i doprinela razvijanju lične odgovornosti mladih ljudi za kreiranje (svoje) budućnosti. Ako sa 16 mogu da voze automobil, zaposle se, ožene se ili udaju, i krivično odgovaraju, zašto ne bi mogli da glasaju?

Tekst celokupne politike koju smo napisali, argumentaciju i primere iz prakse možete pročitati na sledećem linku, a mi vas pozivamo da nam se pridružite!

Potpiši i ti peticiju u nastavku!