Naša misija

Inicijativom da se mladima već sa 16 godina omogući da glasaju, Demokratska omladina želi da reaguje na dvostruki problem u Srbiji: da skrene pažnju na pitanje apstinencije mladih u izbornom procesu i zanemarivanje interesa mladih u programima i kampanjama političkih stranaka. Izmena izbornog zakona stvorila bi kod mladih osećaj da je njihov glas važan i doprinela razvijanju lične odgovornosti mladih ljudi za kreiranje (svoje) budućnosti. Ako sa 16 mogu da voze automobil, zaposle se, ožene se ili udaju, i krivično odgovaraju, zašto ne bi mogli da glasaju?

PREUZMI DOKUMENT